2011г.

Очаквайте представянето на Евродом в "Света на мебелите"
през октомври 2011г.

12.2010г.

Евродом започна производство на най-новата серия от
състарено дърво "Антик"

1.Кухня

2.Висок шкаф /витрина/

3.Нисък шкаф

4.Маса със столове